"Mirajul utopiei. Calatoriile in URSS: control si propaganda"

Editura Vremea, Bucuresti, 2013 www.edituravremea.ro

joi, 5 noiembrie 2009

Masura 112 a PNDR- Instalarea tinerilor fermieri

Fondurile disponibile pentru Masura 112 “Instalarea tinerilor fermieri” sunt de 55.000.000 Euro. Suma maxima
nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 112 este de 25.000 Euro / exploatatie.

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Masura 112 sunt fermierii în vîrsta de pâna la 40 de ani (neîmpliniti la data depunerii Cererii de finantare), persoane fizice sau juridice care practica în principal activitati agricole si a caror exploatatie agricola:
• are o dimensiune economica cuprinsa între 6 si 40 UDE
• este situata pe teritoriul tarii;
• este înregistrata în Registrul fermelor/Registrul agricol.
Categoriile de beneficiari eligibili care primesc sprijin nerambursabil prin Masura 112, sunt:
• persoana fizica
• Persoana fizica înregistrata si autorizata în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008: • individual si independent, ca persoane fizice autorizate;
• ca întreprizatori titulari ai unei întreprinderi individuale;
• ca membri ai unei întreprinderi familiale.
• Societate cu raspundere limitata – SRL, înfiintata în baza Legii 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru a putea primi sprijin în cadrul Masurii 112, solicitantul sprijinului trebuie sa
îndeplineasca urmatoarele conditii:
1. Sa se instaleze pentru prima data în exploatatia agricola ca si conducator (sef) al acesteia;
2. Detine sau se angajeaza sa dobândeasca competente si calificari profesionale în raport cu activitatea pe care urmeaza sa o desfasoare.
3. Prezinta un Plan de afaceri pentru dezvoltarea activitatilor agricole din cadrul exploatatiei agricole;
4. Este membru al unei familii de fermier si a lucrat mai mult de 50% din timpul sau de lucru în cadrul fermei (nu neaparat în ferma familiei) cel putin 12 luni înaintea instalarii sale pe cont propriu;
5. Sa se angajeze sa urmeze, în primii trei ani de la primirea sprijinului, cursuri de formare profesionala prin Masura 111 „Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte” în cel putin unul din domeniile: managementul exploatatiei agricole, contabilitatea fermei, protectia mediului, agricultura ecologica etc.

ATENŢIE!
O exploataţie agricolă nu poate primi sprijin prin Măsura 112 decât o singură dată. Nu se acordă sprijin persoanelor care nu au acte de proprietate sau contracte de arendă/concesionare încheiate în nume propriu, cu excepţia soţului sau soţiei. În acest ultim caz, un singur membru al familiei poate primi sprijin, chiar dacă ambii soţi îndeplinesc condiţiile prevăzute în măsură.

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri este de 10.000 Euro pentru o exploatatie agricola cu dimensiunea minima de 6 UDE, iar peste aceasta dimensiune, sprijinul pentru instalare poate creste cu 2.000 Euro/1UDE, dar nu va putea depasi 25.000 Euro / exploatatie.

Tinerii fermieri trebuie sa restituie întreaga suma primita daca îsi înceteaza activitatea agricola mai devreme de trei ani de la data depunerii solicitarii de plata pentru cea de a doua transa.

Pentru mai multe informatii:
Centrul Regional de Plati, Dezvoltare Rurala si Pescuit 3 Târgovişte (0245 – 210.788; 220.216); crpdrp3targoviste@apdrp.ro
Oficiul Judetean de Plati, Dezvoltare Rurala si Pescuit Prahova 0244-521.541
www.adrp.ro

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu